Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå vilka rymmer såväl arkitektur som fri konst och som har ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. Högskolan har ca 230 studenter och ca 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad en renovering och ombyggnad med syfte att stärka förutsättningarna för verksamheten.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan: https://kkh.se/sv/om/ 

Vi söker adjunkt till vår kurs Arkitekturens avkolonisering

Arkitekturens avkolonisering vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm är en ettårig forskningsbaserad kurs. Kursen använder termen decolonization/avkolonisering som en kritisk position och konceptuell ram för en arkitektonisk och konstnärlig undersökande praktik engagerad i sociala och politiska kamper. Kursen erbjuder deltagarna en unik möjlighet att ingå i en grupp med internationella utövare som är intresserade av arkitekturens sociala och politiska dimension och intresserade av att utveckla en självdriven praktik inom konst och arkitektur. 

Varje år fokuserar kursen på ett specifikt tema. Läsåret 23/24 ägnas åt landsbygdens allmänningar. Den specifika kollektiva undersökningsplatsen är en fyra hektar stor tomt belägen i Diso i södra Italien, samägd av en grupp konstnärer, curatorer, designers och forskare som är intresserade av att utforska kollektiva former av bebyggelse och skogsjordbruk. Den gemensamma platsen fungerar som utgångspunkt för fortsatta gemensamma och individuella undersökningar under året.

Arbetsuppgifter

Som adjunkt kommer du självständigt och i samarbete med kursansvarig professor och adjunkt planera, organisera, koordinera och undervisa på kursen Decolonising Architecture. I arbetsuppgifterna ingår att ta eget ansvar för vissa utbildningsmoment, studieplanering, schemaläggning, kontakt med föreläsare och koordinering av seminarier, publika evenemang, studiebesök och resor. Du kommer ha kontakt med studenterna och arbeta med undervisningssituationerna både pedagogiskt och praktiskt. Du förväntas medverka i överenskomna högskolegemensamma aktiviteter och uppgifter, och delta i överenskommet arbetet på Institutionen för forskning och vidareutbildning i arkitektur och fri konst. Undervisning och administration omfattar ca 2 dagar per vecka.

Bedömningsgrunder/Kvalifikationer

Den sökande måste ha:

• Visat kuratoriska, konstnärliga och pedagogiska färdigheter inom arkitektur och/eller konst

• Examen i fri konst eller arkitektur eller andra relevanta högskolestudier, eller motsvarande kompetens förvärvat på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig

För denna tjänst lägger Kungl konsthögskolan särskilt stor vikt vid kuratoriella metoder inom konst och arkitektur.

Pedagogisk skicklighet i denna tjänst innebär:

• God förmåga att utveckla och genomföra undervisning av hög kvalitet på grundläggande och avancerad nivå

• Utmärkt förmåga att utveckla samarbeten och driva självständiga projekt

• Utmärkt kompetens att medla med lokala samhällen, särskilt i relation till kursens tematik för läsåret 2023–2024 (se ovan)

• Utmärkt förmåga att koordinera och kommunicera med studenterna med avseende på de teman som valts för kursen läsåret 2023–2024

• Utmärkt förmåga att stimulera och utveckla studenternas lärande i en processinriktad lärandemiljö

• Utmärkt administrativ förmåga och utmärkt planerings- och samarbetsförmåga

• Omfattande, gedigna och aktuella kunskaper om tillämpning av konstnärliga metoder och förhållningssätt inom ämnesområdet kuratoriell praktik i konst och arkitektur

• Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska.

 

Personliga egenskaper

Som person är du van att arbeta i team och har hög integritet. Du är självgående och van vid att jobba med ett tydligt uppdrag i fokus och klarar av ett högt tempo och att hantera deadlines. Du är problemlösande och har hög social kompetens. 

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

Ansökan

Ansökan ska åtföljas av följande dokument på engelska, endast i digitalt format:

• Ett motiveringsbrev

• En meritförteckning som beskriver omfattningen av den sökandes konstnärliga och pedagogiska verksamhet

• Tre arbetsprover, i digitalt format

• Två referenser med kontaktinformation

• Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Anställningen

Anställningen är en deltidstjänst på 50% och är tidsbegränsad på HF kap 4, 10§ fr.o.m. 1 aug 2023 – 30 juni 2024 på 50%.

I anställningen ingår gemensamt arbete inom högskolan och administration.

Ansökan, som ska vara på engelska, görs i högskolans webbaserade rekryteringsverktyg. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på̊ ett sätt som möjliggör en saklig och kvalitativ bedömning. Ofullständig ansökan beaktas inte och kan inte kompletteras efter sista ansökningsdatum.

Ytterligare upplysningar lämnas av prefekt Petra Bauer. Fackliga företrädare är Carl Johan Erikson (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Senast den 26 mars 2023 vill vi ha din ansökan som ska vara märkt med diarienummer: dnr 2.4.1/2023:94.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-06-30
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 1 augusti 2023
Löneform Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/4
Kontakt
  • Petra Bauer, 08-6144000
Facklig företrädare
  • Carl Johan Erikson, SACO, 08-6144000
  • Göran Svenborn, ST, 08-6144000
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-26

Tillbaka till lediga jobb