Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå vilka rymmer såväl arkitektur som fri konst och som har ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. Högskolan har ca 230 studenter och ca 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad en renovering och ombyggnad med syfte att stärka förutsättningarna för verksamheten.

Läs mer om Kungl. Konsthögskolan: https://kkh.se/sv/om/ 

Tjänsten är specialiserad på rörlig bild i relation till samtida konst.

Arbetsbeskrivning

Som professor inom fri konst kommer du att handleda en grupp om ca 20 studenter och planera undervisningen i handledningsgruppen. Handledningsgruppen består av Kandidat- och Mastersstudenter som arbetar i den fria konstens alla former och du förväntas kunna handleda och undervisa studenter oavsett vilka uttryck de arbetar med.

Tjänsten fokuserar på rörlig bild, film och video, och dess diskurser och metodologier i relation till samtida konst. Som professor inom fri konst med specialisering på rörlig bild förväntas du besitta och dela djup kunskap om relevant social, teknisk och materiell utveckling inom området.

Utifrån anställningens inriktning ansvarar du för ämnets utveckling och praktik på Kungl. Konsthögskolan. En viktig del av tjänsten är din egen forskning och ditt pedagogiska och konstnärliga utvecklingsarbete. I tjänsten ingår även att delta i högskolans gemensamma arbete, såsom att bidra till den gemensamma planeringen av utbildningen, att delta i nämnder, råd och arbetsgrupper samt att utveckla högskolans nationella och internationella nätverk.

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som i enlighet med HF 4 kap. 3§:

 • Visat konstnärlig skicklighet
 • Visat pedagogisk skicklighet

Behörig för tjänsten som professor inom fri konst med inriktning mot rörlig bild ska även:

 • Visa relevant och omfattande erfarenhet och praktik som konstnär, särskilt inom området rörlig bild, film och video, i relation till samtidskonst
 • Visa konceptuell förståelse och djupgående kunskap om sociala, materiella och tekniska processer som är relevanta för området rörlig bild

Bedömningsgrunder

Kungl. Konsthögskolan ägnar bedömningen av den pedagogiska skickligheten lika stor omsorg som bedömningen av den konstnärliga skickligheten där den konstnärliga skickligheten visas genom en omfattande och väldokumenterad, självständig, konstnärlig verksamhet.

Pedagogisk skicklighet innebär:

 • Utmärkt förmåga att utveckla, leda och genomföra undervisning av hög kvalitet på alla utbildningsnivåer
 • En utmärkt förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande
 • En utmärkt förmåga att utveckla och genomföra pedagogiska moment
 • I begreppet pedagogisk expertis ingår också ett engagemang för utbildning och lärande, en välgrundad syn på utbildning som begrepp och en vision för lärande

Ytterligare bedömningskriterier:

 • Utmärkt förmåga att skapa, leda och utveckla konstnärlig verksamhet av hög kvalitet
 • Utmärkt förmåga att samarbeta med omvärlden utanför lärosätet
 • Administrativ kompetens och förmåga till övergripande planering
 • Utmärkt samarbetsförmåga, stark ansvarskänsla och ledarskapsförmåga
 • Internationell utblick och relevanta nätverk
 • Förmåga att utveckla partnerskap och leda projekt
 • Engagemang för jämställdhets-, mångfalds- och inkluderingsarbete

Tjänsten kräver avancerade kunskaper i engelska, i tal och skrift. Kunskaper i svenska är inget krav.

Vi kommer att värdesätta god samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du är en relationsskapande, omtänksam person med stort engagemang.

Personliga egenskaper kommer att beaktas.

Ansökan

Ansökan, som ska vara på engelska, görs i högskolans webbaserade rekryteringsverktyg. Ansökan ska vara komplett vid ansökningstidens utgång. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera dina meriter på̊ ett sätt som möjliggör en saklig och kvalitativ bedömning.

Ansökan ska bestå av:

 • Introducerande följebrev som anger den sökandes särskilda kunskaper inom ämnesområdet samt forskningsintressen (max 3 A4, 12 pt)
 • Styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framgår
 • Bildbaserad portfolio i digital form som presenterar 4 – 6 konstnärliga arbeten (max 20 A4)
 • En beskrivning av den sökandes pedagogiska grundsyn och exempel på ett relevant kursupplägg som den sökande skulle vilja utveckla (max 2 A4, 12 pt)
 • Tre referenser med kontaktuppgifter varav en chef, en kollega och en student. Av dessa ska personen som varit den sökandes chef styrka den sökandes pedagogiska skicklighet

Tjänsten

Anställningen är på konstnärlig grund och tjänsten avser ett femårskontrakt på heltid. Kung. Konsthögskolan får förnya kontraktet för ytterligare en period om högst fem år utan ytterligare konkurrens. I tjänsten ingår deltagande i högskolans gemensamma arbete och en del administrativt arbete. På Kungl. Konsthögskolan tillämpar vi ett arbetstidsavtal som innehåller tid för utbildning, konstnärlig forskning, institutionsgemensamt arbete samt konstnärlig och pedagogisk utveckling.

Ytterligare upplysningar lämnas av ordförande i LFN Björn Larsson, 076-850 12 36. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-chef Rickard Stöhr, 070-140 29 04. Fackliga företrädare är Carl Johan Erikson (SACO) och Göran Svenborn (ST/OFR) som båda nås på telefonnummer 08-614 40 00 (vxl).

Välkommen med din ansökan senast 2023-04-09 märkt med: Professor i fri konst med inriktning rörlig bild, dnr 2.4.1/2023:89.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Aug/sept 2023
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/5
Kontakt
 • Björn Larsson, 0768501236
Facklig företrädare
 • Göran Svenborn, ST, 08-6144000
 • Carl Johan Erikson, SACO, 08-6144000
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-04-09

Tillbaka till lediga jobb