Undervisande personal, 3D

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.

Kungl. Konsthögskolan erbjuder ett 5-årigt program i fri konst och en 2-årig masterutbildning i fri konst. Högskolan erbjuder även flera vidareutbildningar på avancerad nivå vilka rymmer såväl arkitektur som fri konst och som har ett stort inslag av forskningsmetodik. Inom Kungl. Konsthögskolan bedrivs även konstnärliga forsknings-, utvecklings- och doktorandprojekt. Högskolan har ca 230 studenter och drygt 70 anställda. Lärosätet är sedan 2021 organiserat i två institutioner som leds av varsin prefekt. Kungl. Konsthögskolan är belägen på Skeppsholmen i centrala Stockholm och ingår i öns kluster av konst- och kulturinstitutioner. Under 2024 och 2025 genomgår Kungl. Konsthögskolans huvudbyggnad en renovering och ombyggnad med syfte att stärka förutsättningarna för verksamheten.

Kungl. Konsthögskolan söker en adjunkt i fri konst med inriktning digital 3D

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. Nu söker vi en adjunkt i fri konst med inriktning digital 3D.

Beskrivning av arbetsplatsen:

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och postmasternivå i fri konst samt kurser på postmasternivå inom arkitektur. Det är en tvärdisciplinär miljö som främjar att konstnärliga uttryck bryts och prövas mot varandra genom experimentella och konstnärliga risktaganden. Högskolan erbjuder ett stort utbud av kurser, projekt och utställningar och ger studenterna möjlighet att utveckla sina konstnärliga praktiker i ändamålsenliga verkstäder och ateljéer. Miljön är internationell och är del i den samtida konstens utveckling. Här formas framtidens konstnärskap under ledning av en mångkunnig fakultet.

Beskrivning av anställningen och arbetsuppgifter

Som adjunkt i fri konst med inriktning digital 3D kommer du att ingå i området 3D som omfattar utbildning inom tredimensionell gestaltning.  

Du ska planera och bedriva undervisning inom området samt ansvara för drift och underhåll av vårt 3D-labb. Du kommer att undervisa på både grundläggande och avancerad nivå samt ge individuell handledning. Du deltar också aktivt i det högskolegemensamma arbetet på KKH.

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt på konstnärlig grund är den som har:

 • avlagt examen från konstnärlig högskoleutbildning, annan relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens
 • den som visat konstnärlig och pedagogisk skicklighe 

KKH beaktar särskilt konstnärlig skicklighet inom ämnesområdet fri konst. Den konstnärliga skickligheten visas genom väldokumenterad självständig verksamhet inom ämnesområdet.

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

 • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå
 • god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

Övriga bedömningsgrunder är:

 • Erfarenhet av handledning/undervisning och högskolepedagogiskt arbete
 • Erfarenhet av att arbeta konstnärligt i såväl fysiska som digitala material
 • God kännedom om hur överföring/översättning av skulptural form, verkliga miljöer/former; landskap kan ske genom digitala 3D-tekniker samt hur digitalt material kan översättas till fysisk form.
 • Avancerade eller mycket goda kunskaper i 3D-modellering och konvertering mellan filformat, texturering, UV-mappning och riggning. Detta innebär att du har goda kunskaper i några eller flera programvaror; ZBrush, Autodesk Maya, Fusion 360, 3DS-max, Houdini, Blender. Du har goda kunskaper i och kan hantera fotogrammetri, laserscanning, 3D-scanning, 3D-printing med tillhörande programvaror och materia samt laserskärning.

För undervisning mot mer multipla plattformar behöver du ha kunskaper i animering i realtidsmotorer som Unity, Unreal Engin. Erfarenheter av arbete med Virtual Reality (VR) och/eller Augmented Reality (AR) är av fördel.

Du ska visa dokumenterade erfarenheter av animation och modellering i digitala 3D-tekniker samt visa på goda kunskaper i beroende 2D program som tex Photoshop, Illustrator, After Effects.

 • I din roll som lärare bör du vara intresserad av att söka efter tekniska möjligheter och förhållningssätt som förenklar översättningsprocesser mellan olika medium för att öka tillgängligheten. Du bör också ha god förmåga att orientera dig inom områdets snabba utveckling samt vara öppen för att etablera samarbeten med andra digital 3D aktörer inom berörda utvecklingsområden (institutioner och företag).
 • Du har en god planerings- och samarbetsförmåga, en lösningsorienterad personlighet och vill och kan arbeta självständigt.
 • Anställningen kräver att du har goda kunskaper i svenska/skandinaviska och engelska.

Anställning:

Anställningen är på 75% för en period om 5 år med möjlighet till förnyad anställnings i ytterligare högst 5 år i enlighet med Högskoleförordningen, 4 kap. 10§.

 En adjunkts arbetstid består av 70 % undervisning, 10 % högskolegemensamt arbete och 20 % utvecklingstid. Arbeten inom utvecklingstiden ska presenteras så att det kommer andra medarbetare och studenter vid Kungl. Konsthögskolan och det omgivande samhället till del.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Bifogad dokumentation:

Sökande ska i digital form bifoga följande till ansökan:

 • introducerande följebrev som specificerar den sökandes särskilda kunskaper och teknisk kompetens inom ämnesområdet (max 2 A4, 12 pt)
 • styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framgår
 • 4–6 konstnärliga arbetsprover (max en timmes speltid)
 • tre referenser med kontaktuppgifter, varav åtminstone en från en chef/överordnad som styrker den sökandes pedagogiska skicklighet, samt från en tidigare student

Ytterligare upplysningar lämnas av Områdesansvarig Lars Hammarström. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av hr-konsult Anita Wallgren, 072–3075407. Fackliga företrädare är Åsa Andersson Broms (SACO) och Göran Svenborn (ST) och de nås på telefonnummer 08–6144000. 

 

Välkommen med din ansökan senast 2020-04-26 märkt med diarienummer: 2.4.1/2020:

https://kkh.varbi.com/se/what:job/jobID:327878/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2020/4
Publicerat 2020-04-06
Sista ansökningsdag 2020-04-27

Tillbaka till lediga jobb