Undervisande personal

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. Nu söker vi en adjunkt i fri konst med inriktning på skulptur.

Beskrivning av tjänsten och arbetsuppgifter

Som adjunkt i fri konst med inriktning på skulptur kommer du tillsammans med högskolans två skulpturlärare ansvara för det dagliga arbetet i högskolans skulpturverkstäder. Arbetet innebär konstnärlig och praktisk undervisning inom skulpturområdet med tyngdpunkt på formtagning och modellering.

 I tjänsten ingår även att:

 • Utveckla och hålla i kortare kursmoment och workshops inom ämnesområdet
 • Utveckla ämnesområdet på högskolan och bidra till det pedagogiska utvecklingsarbetet på högskolan
 • Samverka med samtliga lärare kring planering av utbildningen
 • Samverka med övriga lärare inom verksamhetsområdet 3D
 • Delta i det högskolegemensamma arbetet
 • Följa ämnesområdets utveckling nationellt och internationellt
 • Ingå i och utveckla högskolans nationella och internationella nätverk för ämnesområdet

Behörighet

Behörig att anställas som adjunkt på konstnärlig grund är den som har:

avlagt examen från konstnärlig högskoleutbildning eller har motsvarande konstnärlig kompetens visat konstnärlig och pedagogisk skicklighet

 Bedömningsgrunder

KKH beaktar i särskilt hög grad konstnärlig skicklighet. Den konstnärliga skickligheten visar sig genom väl dokumenterad självständig verksamhet inom konstfältet. 

Den pedagogiska skickligheten omfattar:

god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grund- och avancerad nivå god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

I begreppet pedagogisk skicklighet innefattas även pedagogiskt engagemang.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten (HF 4 kap. 3 §).

 Övriga bedömningsgrunder för anställningen är:

 • Mycket goda kunskaper i tekniker knutna till tredimensionell gestaltning och till material som betong, gips, hartzer, vaxer, jesmonite samt olika polymera material
 • Avancerad formtagningskunskap, styckform och elastisk avformning
 • Skicklighet att strukturera och organisera ämnets kunskapsområde i den egna undervisningen och i kurser
 • Skicklighet i att förmedla engagemang och intresse för ämnesområdet
 • God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
 • Administrativ skicklighet samt god planeringsförmåga
 • Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på konstnärlig grund (HF kap 4 10§) och omfattar 50% tjänstgöring med tillträde i slutet av augusti till och med 2020-06-15. I anställningen ingår gemensamt arbete inom högskolan och administration.

 Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och vi välkomnar sökanden som bidrar till detta.

 Ansökan

Ansökan sker digitalt via ansökningsportalen. Ansökan ska innehålla följande:

 • Introducerande följebrev där tekniska kunskaper framgår
 • Styrkt meritförteckning där omfattningen av konstnärlig skicklighet och pedagogisk verksamhet framkommer
 • 2–4 arbetsprover i digital from
 • två referenser med kontaktuppgifter
 • övriga handlingar som den sökande önskar åberopa

Ofullständig ansökan beaktas inte och kan inte kompletteras efter sista ansökningsdatum.

Ytterligare upplysningar lämnas av rektor Sara Arrhenius. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-chef Rickard Stöhr. Fackliga företrädare är Cecilia Sagrén (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 11 juli 2019 märkt med diarienummer: 172/2019

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/13
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-07-11

Tillbaka till lediga jobb