Undervisande personal

Kungl. Konsthögskolan mitt i Stockholm är Sveriges största och äldsta lärosäte i fri konst. Just nu är högskolan i ett starkt utvecklingsskede för att skapa framtidens konstutbildning. Nu söker vi en lektor i fri konst med inriktning på rörlig bild.

Beskrivning av tjänsten och arbetsuppgifter

Som lektor i fri konst med inriktning på rörlig kommer du att leda en handledningsgrupp med upp till 20 studenter och planera undervisningen i handledningsgruppen tillsammans med områdesansvarig.

I tjänsten ingår även att:  

 • organisera undervisningen i handledningsgruppen tillsammans med områdesansvarig
 • utveckla ämnesområdet på högskolan och bidra till det pedagogiska utvecklingsarbetet på högskolan
 • samverka med fakultet och administration kring planering av utbildningen
 • delta i det högskolegemensamma arbetet
 • följa ämnesområdets utveckling nationellt och internationellt
 • ingå i och utveckla högskolans nationella och internationella nätverk 

 Behörighet

Anställningen är på konstnärlig grund, och behörig är den som har: 

 • avlagt konstnärlig doktorsexamen eller motsvarande kunskap/konstnärlig skicklighet
 • visat konstnärlig skicklighet eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och pedagogisk skicklighet
 • visat pedagogisk skicklighet

 Bedömningsgrunder

KKH beaktar särskilt konstnärlig skicklighet inom det särskilda ämnesområdet rörlig bild. Den konstnärliga skickligheten visas genom väldokumenterad självständig konstnärlig verksamhet. 

 Den pedagogiska skickligheten omfattar: 

 • god förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på grundnivå och avancerad nivå
 • god förmåga att stimulera och utveckla studenters lärande

I begreppet pedagogisk skicklighet innefattas även pedagogiskt engagemang.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den konstnärliga skickligheten (HF 4 kap. 3 §).  

 Övriga bedömningsgrunder för anställningen är: 

 • breda, gedigna och aktuella kunskaper inom ämnesområdet rörlig bild
 • dokumenterad god förmåga att handleda studenter i fri konst såväl enskilt som grupp      
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället 
 • administrativ skicklighet samt god planerings- och samarbetsförmåga  
 • förmåga att utveckla samarbeten och driva projekt 
 • internationell erfarenhet
 • goda kunskaper i engelska och svenska

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad på konstnärlig grund (HF kap 4 12 §) och omfattar 50% tjänstgöring med tillträde i slutet av augusti till och med 2020-06-15. I anställningen ingår gemensamt arbete inom högskolan och administration.

Kungl. Konsthögskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar sökanden som bidrar till detta.

Ofullständig ansökan beaktas inte och kan inte kompletteras efter sista ansökningsdatum.

Ytterligare upplysningar lämnas av rektor Sara Arrhenius. Information om allmänna anställningsvillkor lämnas av HR-chef Rickard Stöhr. Fackliga företrädare är Cecilia Sagrén (SACO) och Göran Svenborn (ST). Samtliga nås på telefonnummer 08-614 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 11 juli 2019 märkt med diarienummer: 173/2019.

 

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2019/12
Publicerat 2019-06-20
Sista ansökningsdag 2019-07-11

Tillbaka till lediga jobb